Nuôi RUỒI LÍNH ĐEN để nuôi gà và cá/ Raising black soldier flies to raise chickens and fish

Nuôi RUỒI LÍNH ĐEN để nuôi gà và cá/ Raising black soldier flies to raise chickens and fish

TƯ VẤN VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NHÂN NUÔI :
* Trứng giống , nhộng ( Ấu trùng )và chuyển giao công nghệ nhân nuôi, hợp tác với các trang trai như : Gia súc – gia cầm – thủy sản
* Trang trại Chúng Tôi trên 2000m vì vậy sản lượng trong ngày, trong tuần rất lớn, đáp ứng đủ các nhu cầu của các trang trại.
#Nuoiruoilinhdendenuoiga_0912720909

Free Tips Here
Get the latest tips first.
We respect your privacy.
Free Tips
Get The Latest Tips Here.
We respect your privacy.

Chicken Food

Advertise Here

Backyard Chickens

Chicken Food

Advertise Here